Discussiëren kan iedereen en doet iedereen. Maar gestructureerd discussiëren met als doel draagvlak te creëren bij werknemers, ideeën voor te leggen aan klanten of afstemming te bereiken tussen collega-organisaties is een vak apart. Cruciaal is de leiding. Met een goede voorzitter worden doelstellingen niet uit het oog verloren en ontstaat een opbouwende discussie. Een discussie waar écht iets uitkomt. Een goede discussieleider scheidt hoofd- en bijzaken. Stelt de juiste vragen. Betrekt alle deelnemers actief bij de discussie. En geeft humor. De praktijk wijst uit dat deze taak vaak beter uitbesteed kan worden aan een onafhankelijke discussieleider.

Groepsdiscussies zijn effectief

Steeds meer organisaties komen erachter dat discussiesessies bijdragen aan het behalen van doelstellingen. Groepsdiscussies zijn vooral aan te raden bij het genereren van nieuwe ideeën, het aanscherpen van concepten en proposities, het weghalen van gevoeligheden of het creëren van een saamhorigheidsgevoel (alle neuzen dezelfde kant op).

Enkele voorbeelden van groepsdiscussies waarvoor het Marketinghuis is ingehuurd:

  • Interne positioneringssessies voor een aantal tijdschriften van Kluwer
  • Bepalen van concreet aanbod van bedrijfsmaatschappelijk maatschappelijk werk van TNT Post
  • Creëren van bewustwording van de grenzen aan de (in)formele zorg voor de Regionale Commissies Gezondheidszorg Delft en Nieuwe Waterweg Noord
  • Inventariseren van de fusiemogelijkheden voor de Vivium Zorggroep
  • Interne WMO-workshops voor de gemeente Amstelveen, voorafgaand aan het WMO-congres
  • Imagebuilding voor financiële specialisten van de Rabobank
  • Genereren van opbouwende feedback van zorgvragersorganisaties op nota van de provincie Zuid-Holland
  • Brainstormsessies voor een nieuwe internetsite van de gemeente Gouda

“Het MarketingHuis leidt niet alleen de discussie, maar helpt je ook bij het formuleren van de juiste vragen of stellingen. Daarnaast adviseer het over een passende en moderne discussievorm met bijvoorbeeld stemapps. Indien jij dat wenst verzorgt het ook de verslaglegging.”