Jouw resultaat is onze ambitie

Het MarketingHuis biedt organisaties op gezette tijden extra ondersteuning. Voor een bepaalde periode. Voor een bepaald project. Of voor het ontwikkelen en uitvoeren van een bepaald plan.

Het MarketingHuis denkt en werkt snel en doelgericht. Het graaft de bouwput. Slaat de eerste palen. En metselt stevige muren. Je voelt je vooral thuis als je behoefte heeft aan heldere adviezen, uitvoerbare plannen en pakkende communicatiemiddelen.

Branches

Hoewel het MarketingHuis ruime ervaring heeft in uitgeversland, beperkt het zich zeker niet tot deze branche. Uit de opdrachtgeverslijst blijkt dat bijvoorbeeld ook non-profit organisaties zich bijzonder welkom voelen.

De werkwijze van het MarketingHuis is te vatten in drie woorden: luisteren, denken, doen. Dit gebeurt nog net niet in een overall. Maar u ziet wel opgestroopte mouwen. Per slot van rekening moet uw merk, product of dienst ingevuld en (uit)gebouwd worden

Het MarketingHuis is een eenmanszaak met een uitgebreid netwerk van professionals en

werd in 2000 opgericht door Michiel Wismans.